Međunarodni dan bijelog štapa

Ove smo godine u našoj školi obilježili Međunarodni dan bijelog štapa. Povodom toga dana posjetila nas je gospođa Vesna Baša, članica Udruge gluhoslijepih osoba grada Osijeka, te učenicima otkrila zanimljivosti iz života slijepih osoba.

Cilj je predavanja bio poučiti učenike o pristupima osobama sa senzoričkim oštećenjima te razbiti brojne predrasude o istima. Učenici su naučili kako pravilno pristupiti slijepoj osobi, kako je prevesti preko semafora, otpratiti do određenog mjesta te kako joj pomoći u različitim situacijama. Vidjeli su brojna pomagala i posebno prilagođene stvari koje slijepe osobe koriste u svakodnevnom životu kao što su bijeli štap, govorni sat, govorni mobitel, posebno označene karte i šah prilagođen slijepim i slabovidnim osobama. Posebno je zanimljivo učenicima bilo pismo kojim se koriste slijepe osobe. Učenici su imali priliku opipati knjigu na Brailleovom pismu, a naša gošća pokazala im je kako se ono čita. Nakon toga neki od učenika uspjeli su napisati svoja imena na posebnoj mašini za slijepe osobe. Učenicima su podijeljene simulacijske naočale koje prikazuju različita oštećenja vida, a nekoliko učenika pokušalo se kretati uz pomoć bijelog štapa s naočalama na licu. Na taj način učenici su na trenutak ušli u svijet slijepih osoba i pokušali hodati u njihovim cipelama. Nakon što su skinuli naočale, uslijedilo je veliko olakšanje i svi smo shvatili kolika je sreća moći vidjeti i koliko malo to cijenimo.

Marina Maričić

Comments are closed.