međunarodni dan nenasilja | Osnovna škola J. J. Strossmayera Trnava

Posts Tagged ‘međunarodni dan nenasilja’

Obilježen Međunarodni dan nenasilja

S obzirom da je naša škola nulto mjesto tolerancije na nenasilje, svake godine obilježavamo Međunarodni dan nenasilja.

Učenici sedmoga razreda su s knjižničarkom održali radionicu na temu sukoba te su vježbali rješavanje istog. Cilj radionice bio je osvijestiti kako je sukob nešto što je moguće izbjeći te da se sukob (ukoliko do njega dođe) može riješiti i pritom sačuvati odnos između sudionika sukoba.

Vježbanje rješavanja sukoba bez nasilja s druge strane aktivan je angažman protiv nasilja i nepravde.

K. Tidlačka

Međunarodni dan nenasilja

Dana 2. listopada u svijetu se obilježava Međunarodni dan nenasilja. Toga datuma rođen je Mahatma  Gandhi, jedan od vođa pokreta za nezavisnost Indije i začetnika filozofije i strategije nenasilnog otpora.

I naša je škola odlučila obilježiti Međunarodni dan nenasilja, a zbog posebnog naglaska na poticanje nenasilja produžili smo obilježavanje ovoga dana na cijeli tjedan.

Opširnije »