vježba evakuacije | Osnovna škola J. J. Strossmayera Trnava

Posts Tagged ‘vježba evakuacije’

Vježba evakuacije i spašavanja

U suradnji sa stručnim suradnicima  Zavoda za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek u četvrtak, 9. svibnja, u zgradi matične Škole održana je vježba evakuacije i spašavanja.

Svrha vježbe bila je steći praktična znanja u organizaciji i provođenju evakuacije.

Opširnije »