Vježba evakuacije i spašavanja

U suradnji sa stručnim suradnicima  Zavoda za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek u četvrtak, 9. svibnja, u zgradi matične Škole održana je vježba evakuacije i spašavanja.

Svrha vježbe bila je steći praktična znanja u organizaciji i provođenju evakuacije.

Kada se oglasio alarm opće opasnosti pod pretpostavkom da je izbio požar koji je prijetnja svima koji se nalaze u zgradi, učenici i zaposlenici krenuli su na zborno mjesto ( školsko igralište). Na igralištu je održana demonstracija gašenja požara aparatom za početno gašenje požara. Prilikom demonstracije zaposlenici su imali priliku sami aktivirati aparat i gasiti požar.

Vježba evakuacije i spašavanja uspješno je provedena. Unatoč osposobljenosti zaposlenika za rukovođenje evakuacijom i spašavanjem, nadamo se da do požara neće doći.

U prilogu možete vidjeti Zapisnik o vježbi evakuacije i spašavanja.

K. T.

OSNOVNA ŠKOLA J.J. STROSMAYERA TRNAVA, VJEŽBA EVAKUACIJE,9.5.2019.

Comments are closed.