Završene edukacije o STEM-podučavanju učenika s teškoćama

Edukacija o podučavanju učenika s teškoćama u STEM predmetima uspješno je privedena svom završetku. I dok je u prvoj dijelu edukacije više bilo riječi o općoj temi identifikacije i podučavanja učenika s teškoćama, sada se to preciziralo na STEM-predmete, jer edukacija je održana u sklopu projekta „STEM – moje obrazovanje“.

U sklopu ove edukacije obrađeno je čak 19 tema; od prilagodbe učioničkog i radnog prostora do aktivnosti mikroskopiranja, fotografiranja i snimanja. Kao neki od temelja učinkovite provedbe STEM-nastave u podučavanju učenika s teškoćama, istaknuti su uspostavljanje pozitivnog odnosa s učenikom i posjeti institucijama, što je sve obuhvaćeno i drugim aktivnostima projekta „STEM – moje obrazovanje“, koji Osnovna škola Josipa Kozarca, Semeljci, provodi u partnerstvu sa osnovnim školama Josipa Jurja Strossmayera iz Trnave i Osnovnom školom Đakovački Selci te norvečkom ustanovom Apenhet AS.

Projekt „STEM – moje obrazovanje“ financiran je u sklopu javnog poziva „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama“, sredstvima Kraljevine Norveške u sklopu financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma.

Comments are closed.