Djelatnici

 

Ravnateljica


Katica Vračević ravnateljica

 

 

Stručni suradnici


Ivana Kaluđer pedagoginja
Katarina Bukvić knjižničarka

 

 

Administracija


Katarina Tokić-Arambašić tajnica
Marina Salihović računovotkinja

 

 

Razredna nastava


Sonja Cigić PO Lapovci
Zdenka Karalić
PO Kondrić
Slobodan Vukomanović PO Hrkanovci
Nada Kladarić Trnava
Mirela Nikić Trnava
Suzana Oršolić PO Dragotin
 Monika Križanović  PO Dragotin

 

 

Predmetna nastava


Maja Troha Vjeronauk
Janja Barić Tehnička kultura, Informatika
Ante Boban Geografija
Andrijana Bogdanović Glazbena kultura
Mirjana Brdar Povijest
Robert Fišer Likovna kultura
Miljenko Anić Kemija
Ivan Denić Tjelesno-zdravstvena kultura
Darija Cindrić Matematika
Ana Magaš Hrvatski jezik
Danijela Trbara Kostić Engleski jezik
Katica Lovric Njemački jezik
Miroslav Grabar Priroda, Biologija
Adela Ihas Vukušić Fizika
Nikolina Daka Engleski jezik
Barbara Gajger Njemački jezik
Helena Dravec Informatika

 

 

Pomoćno tehničko osoblje


Anica Brković spremačica PO Hrkanovci
Ružica Grigić spremačica PO Lapovci
Ljilja Crnov spremačica PO Dragotin
Ivan Ivaković domar i ložač Trnava
Svjetlana Mikić spremačica Trnava
Marija Bošnjak kuharica Trnava