Djelatnici

 

Ravnateljica


Katica Vračević ravnateljica

 

 

Stručni suradnici


Ivana Kaluđer pedagoginja
Katarina Bukvić knjižničarka

 

 

Administracija


Katarina Tokić-Arambašić tajnica
Marina Salihović računovotkinja

 

 

Razredna nastava


Ivica Barić PO Lapovci
Zdenka Karalić
PO Kondrić
Slobodan Vukomanović PO Hrkanovci
Sonja Cigić Trnava
Nada Kladarić Trnava
Mirela Nikić Trnava
Suzana Oršolić PO Dragotin

 

 

Predmetna nastava


Maja Troha Vjeronauk
Janja Barić Tehnička kultura, Informatika
Ante Boban Geografija
Andrijana Bogdanović Glazbena kultura
Mirjana Brdar Povijest
Robert Fišer Likovna kultura
Miljenko Anić Kemija
Ivan Denić Tjelesno-zdravstvena kultura
Darija Cindrić Matematika
Ana Magaš Hrvatski jezik
Danijela Trbara Kostić Engleski jezik
Katica Lovric Njemački jezik
Miroslav Grabar Priroda, Biologija
Martina Klarić Fizika
Tajana Šestak Engleski jezik
Barbara Gajger Njemački jezik
Helena Dravec Informatika

 

 

Pomoćno tehničko osoblje


Anica Brković spremačica PO Hrkanovci
Ružica Grigić spremačica PO Lapovci
 Nedjeljka Janković spremačica Trnava
Ivan Ivaković domar i ložač Trnava
Svjetlana Mikić spremačica Trnava
Marta Jukić kuharica Trnava
Ljilja Crnov spremačica PO Dragotin
Marija Cedli spremačica PO Kondrić