Hrkanovci

Škola u selu Hrkanovci ne postoji sve do 1903. godine već djeca školu povremeno pohađaju u Lapovcima. 1903. godine otvara se škola koja je smještena u seoskoj kući. Rad u školi je bio težak, učenici su imali slabo predznanje, a roditelji nemarni. Djeca su pomagala roditeljima kod kuće tako da su neredovito polazili nastavu. Koliko je djece pohađalo školu poznato je tek od 1958. godine kada je školu polazilo 76 učenika. Nakon potresa 1964. gradi se nova školska zgrada u kojoj se nastava održava u dvije smjene, no broj učenika se iz godinu u godinu smanjuje.

Područni odjel Hrkanovci privremeno je zatvoren šk.god. 2018./2019.  Ove školske godine PO pohađa 4 učenika, a učitelj je Slobodan Vukomanović.