Izvannastavne aktivnosti

U svim razrednim odjelima razredne nastave djelovat će izvannastavne aktivnosti mješovitoga karaktera. Planira se sedam skupina u razrednoj nastavi i sedam skupina u predmetnoj nastavi.

Voditelji aktivnosti su učitelji koji predaju u razrednom odjelu.

 

Razredna nastava

   Naziv aktivnosti Voditelj Područni odjel
  Dramsko-recitatorska skupina Slobodan Vukomanović PO Kondrić
   Dramsko-recitatorska skupina Zdenka Karalić PO Dragotin
   Ritmičko-recitatorska skupina Suzana Oršolić PO Dragotin
   Mali zbor Nada Kladarić Matična škola
   Sportska skupina Ivica Barić PO Lapovci
   Ritmička skupina Sonja Cigić Matična škola
   Nogometna skupina Mirela Nikić Matična škola

Predmetna nastava

/tbody>

   Naziv aktivnosti Voditelj
   Sportska skupina Ivan Denić
   Pjevački zbor Andrijana Bogdanović
   Prva pomoć Ana Maršić
   Fotografi Katarina Vuković
   Likovnjaci Robert Fišer
   Mladi tehničari – Školski izvjestitelji Janja Barić
 Dramsko-recitatorska skupina  Marina Maričić
 Eko grupa  Maja Papratović