V. razred

Obvezna literatura

Redni broj Autor/ica Naslov
1. Kušan, Ivan Koko u Parizu (17) ili Zagonetni dječak (2) ili Domaća zadaća (1)
2. Molnar, Ferenc Junaci Pavlove ulice (3)
3. Šaljive narodne pripovijetke (5)

Izborni naslovi

Redni broj Autor/ica Naslov
1. Matošec, Milivoj Strah u Ulica lipa (13
2. Vitez, Grigor Pjesme
3. Gavran, Miro Kako je tata osvojio mamu (2) ili Zaljubljen do ušiju (1) ili Svašta u mojoj glavi (10)
4. Krilić, Zlatko  Zabranjena vrata (6)
5. Pilić, Sanja Mrvice iz dnevnog boravka (5)
6. Pavličić, Pavao Trojica u Trnju (6)
7. Twain, Mark Doživljaji Toma Sawyera (7) ili Doživljaji Huckleberryja Finna (3)
8. Verne, Jules Put oko svijeta za 80 dana (5) ili 20000 milja pod morem (7)
9. Bilopavlović, Tito Paunaš (2)
10. Puškin, Aleksandar Bajka o ribaru i ribici (10)
11.   Basne (izbor) (6)
12. Dahl, Roald Charlie i tvornica čokolade (10)
13. Garđaš, Anto Miron u škripcu (5)
14. Lagerlof, Selma Legende o Kristu (4)