VIII. razred

Obvezna literatura

Redni broj Autor/ica Naslov
1. Šimunović, Dinko Alkar (12)
2. Kolar, Slavko Breza (11)
3. Tadijanović, Dragutin Srebrne svirale (7)

Izborni naslovi

Redni broj Autor/ica Naslov
1. Hemingway, Ernest Starac i more (11)
2. Šenoa, August Prosjak Luka (11) ili Branka (7)
3.   Dnevnik Ane Frank (4)
4. Kishon, Ephraim Kod kuće je najgore (4)
5. Strahuljak, Višnja Don od Tromeđe (10)
6. Škrinjarić, Sunčana Ulica predaka (11)
7. Sudeta, Đuro Mor (7)
8. Shakespeare, William Romeo i Julija (6)
9. Budak, Pero Mećava (2)
10. Pilić, Sanja O mamama sve najbolje (1)
11. Desnica, Vladan Pravda (6)
12. Balota, Mate Tajna zemlja (3)
13. Kumičić, Eugen Sirota (5) ili Začuđeni svatovi (5)
14. Milohanić, Tomislav Deštini i znamenje (10)
15. Kovačić, Ivan Goran Pripovijetke (3)
16. Bruckner, Karl Sadako hoće živjeti (7)
17. Krilić, Zlatko Krik (10)
18. Mandić, Saint-Exupery, Antoine de Mali princ (6)
19. Bach, Richatd Galeb Jonathan Livingston (3)