Škola danas

 

Opći podaci:


Broj učenika u školskoj godini 2023./2024.: 94 učenika

Razredna nastava: 48 učenik

Predmetna nastava: 46 učenika

Broj razrednih odjela: 11

Broj učitelja: 24

Broj stručnih suradnika: 2

 

Organizacija rada:


Matična škola – rad u jednoj smjeni s početkom u 8,00 sati

Područni odjeli – rad u jednoj smjeni s početkom u 8,00 sati

PO Dragotin – rad u dvije smjene (8,00 sati i 13,00 sati)