Škola danas

 

Opći podaci:


Broj učenika u školskoj godini 2019./2020.: 98

Razredna nastava: 48 učenik

Predmetna nastava: 50 učenika

Broj razrednih odjela: 11

Broj učitelja: 21

Broj stručnih suradnika: 2

 

Organizacija rada:


Matična škola – rad u jednoj smjeni s početkom u osam sati

Područni odjeli – rad u dvije smjene (I. smjena od 8:00 sati, II. smjena od 13:00 sati)