Škola danas

 

Opći podaci:


Broj učenika u školskoj godini 2021./2022.: 107

Razredna nastava: 56 učenik

Predmetna nastava: 51 učenika

Broj razrednih odjela: 11

Broj učitelja: 24

Broj stručnih suradnika: 2

 

Organizacija rada:


Matična škola – rad u jednoj smjeni s početkom u 7,30 sati

Područni odjeli – rad u dvije smjene (I. smjena od 7,30 sati, II. smjena od 13:00 sati)