Škola danas

 

Opći podaci:


Broj učenika u školskoj godini 2022./2023.: 102

Razredna nastava: 52 učenik

Predmetna nastava: 50 učenika

Broj razrednih odjela: 11

Broj učitelja: 24

Broj stručnih suradnika: 2

 

Organizacija rada:


Matična škola – rad u jednoj smjeni s početkom u 8,00 sati

Područni odjeli – rad u jednoj smjeni s početkom u 8,00 sati