Lapovci

Početkom 20. stoljeća, 1905. godine, sagrađena je prva škola u Lapovcima, a prvi učitelj se zvao Salter Rudolf. Nakon potresa koji je zadesio čitavu Đakovštinu škola biva srušena nakon čega se nastava odvijala pod šatorima. Odmah iste godine gradi se nova škola u kojoj se nastava odvijala u dvorazrednoj kombinaciji.

Danas školu pohađa 9 učenika, a učitelj je Ivica Barić (KO 1. – 4.razreda). Učenici, nakon završenog četvrtog razreda, putuju u Matičnu školu u Trnavu.