Kondrić

Područni odjel KondrićZapadno od Đakova, na obroncima Dilja, smjestilo se selo Kondrić. Sve do 1920. godine Kondrić nema svoju školu pa su roditelji, koji su željeli da im djeca idu u školu, bili primorani svoju djecu slati u Trnavu ili Majar. Tek 1920. godine Kondrić dobiva školu koja se sastojala od jedne prostorije. Četiri godine kasnije gradi se nova školska zgrada u kojoj radi samo jedna učiteljica. Školske godine 1966./67. škola dobiva dva učitelja, ukupno školu pohađa 47 učenika, a nastava se odvijala u dvije smjene.

Područni odjel radi u jednoj smjeni. Danas školu pohađaju 9 učenika. Učiteljica je  Zdenka Karalić  (KO 1.- 4.).

Obilježili smo…