Vijeće roditelja

U Školi se utemeljuje Vijeće roditelja.

Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i   prijedloge:

·         u svezi s prijedlogom i realizacijom Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada,

·         u svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada,

·         u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija,

·         u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje,

·         u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu,

·         u svezi s pritužbama na obrazovni rad,

·         u svezi s unapređenjem obrazovnog rada, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima te

·         obavlja druge poslove prema odredbama  Statuta i drugih općih akata Škole.

Izabrani roditelji u Vijeće roditelja za 2023./2024.školsku godinu

Rb Ime i prezime roditelja Razred učenika
1. Darko Belir 3. i 4.razred Trnava
2. Sanja Tomić  1.i 2.razred Trnava
3. Maja Mandić  PO Lapovci
4. Marija Cedli  PO Kondrić
5. Suzana Pec  PO Dragotin
6. Sanela Gabrić  PO Hrkanovci
7. Katarina Belir  5.razred
 8.  Irena Mikić Brezina  6.razred
9. Snježana Posavčević  7.razred
10. Lucija Kravat  8.razred