Vijeće roditelja

U Školi se utemeljuje Vijeće roditelja.

Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i   prijedloge:

·         u svezi s prijedlogom i realizacijom Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada,

·         u svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada,

·         u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija,

·         u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje,

·         u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu,

·         u svezi s pritužbama na obrazovni rad,

·         u svezi s unapređenjem obrazovnog rada, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima te

·         obavlja druge poslove prema odredbama  Statuta i drugih općih akata Škole.

Izabrani roditelji u Vijeće roditelja za 2019./2020.školsku godinu

Rb Ime i prezime roditelja Razred učenika
1. Anamarija Svilanović 1.i4,razred Trnava
2. Irena Mikić Brezina 2.razred Trnava
3. Snježana Posavčević  3.razred Trnava
4. Maja Mandić  1.-4.razred PO Lapovci
5. Marija Cedli 3.i4.razred PO Kondrić
6. Helena Lešić 2.i3.razred PO Dragotin
7. Marija Bikić 1.i4.razred PO Dragotin
8. Marija Mikić  5.razred
 9.  Ana Pap  6.razred
10. Suzana Belir  7.razred
11. Marijana Veselinović  8.razred