Vijeće roditelja

U Školi se utemeljuje Vijeće roditelja.

Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i   prijedloge:

·         u svezi s prijedlogom i realizacijom Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada,

·         u svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada,

·         u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija,

·         u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje,

·         u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu,

·         u svezi s pritužbama na obrazovni rad,

·         u svezi s unapređenjem obrazovnog rada, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima te

·         obavlja druge poslove prema odredbama  Statuta i drugih općih akata Škole.

Izabrani roditelji u Vijeće roditelja za 2020./2021.školsku godinu

Rb Ime i prezime roditelja Razred učenika
1. Anamarija Svilanović 1.i2.razred Trnava
2. Irena Mikić Brezina 3.razred Trnava
3. Snježana Posavčević  4.razred Trnava
4. Maja Mandić  1.-4.razred PO Lapovci
5. Marija Cedli 1.i4.razred PO Kondrić
6. Helena Lešić 1.-4.razred PO Dragotin
7. Sanela Gabrić 1.razred PO Hrkanovci
8. Dijana Ađaip  5.razred
 9.  Marija Mikić  6.razred
10. Marija Bikić  7.razred
11. Suzana Belir  8.razred