Vijeće učenika

Svi predsjednici razrednih odjela čine Vijeće učenika Škole.

Vijeće učenika:

·         priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju,

·         predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga,

·         predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi,

·         surađuje kod donošenja Kućnog reda,

·         pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza,

·         skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika,

·         obavlja druge poslove u skladu sa zakonom,  Statutom i drugim općim aktima.

 

Izabrani učenici u Vijeće učenika za 2019./2020.školsku godinu

Rbr. Ime i prezime Razred učenika
1. Marko Matić 1.i 4.razred Trnava
2. Petra Pilekić 2.razred Trnava
3 Ivan Matić 3. razred Trnava
4. Patricija Mandić  1.-4.razred PO Lapovci
5. Marino Cedli 3.i4.razred PO Kondrić
6. Petar Pec 2.i3.razred PO Dragotin
7. Dorijan Bikić 1.i4.razred PO Dragotin
8.  Filip Pilekić  5.razred
9. Luka Pap  6.razred
10. Darijo Kovač  7.razred
11. Dragana Mandić  8.razred