Vijeće učenika

Svi predsjednici razrednih odjela čine Vijeće učenika Škole.

Vijeće učenika:

·         priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju,

·         predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga,

·         predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi,

·         surađuje kod donošenja Kućnog reda,

·         pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza,

·         skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika,

·         obavlja druge poslove u skladu sa zakonom,  Statutom i drugim općim aktima.

 

Izabrani učenici u Vijeće učenika za 2020./2021.školsku godinu

Rbr. Ime i prezime Razred učenika
1. Luka Jukić 1.i 2.razred Trnava
2. Leon Svilanović 3.razred Trnava
3 Marko Lovaković 4. razred Trnava
4. Sara Veselinović  PO Lapovci
5. Matea Bošnjaković  PO Kondrić
6. David Pec  PO Dragotin
7. Stefani Trivunović  PO Hrkanovci
8.  Martina Pap  5.razred
9. Luka Pilekić  6.razred
10. Luka Pap  7.razred
11. Emanuel Vugrin  8.razred