Vijeće učenika

Svi predsjednici razrednih odjela čine Vijeće učenika Škole.

Vijeće učenika:

·         priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju,

·         predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga,

·         predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi,

·         surađuje kod donošenja Kućnog reda,

·         pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza,

·         skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika,

·         obavlja druge poslove u skladu sa zakonom,  Statutom i drugim općim aktima.

 

Izabrani učenici u Vijeće učenika za 2023./2024.školsku godinu

Rbr. Ime i prezime Razred učenika
1. Ivana Rončević 1.i 2.razred Trnava
2. Nikolina Matić 3.i4.razred Trnava
3 Petar Bikić 1.i2.razred PO Dragotin
4. Jakov Bikić  3.i4.razred PO Dragotin
5. Barbara Barić  PO Kondrić
6. Adrijan Mandić  PO Lapovci
7. Stefani Trivunović  PO Hrkanovci
8.  David Belir  5.razred
9. Luka Rončević  6.razred
10. Lea Posavčević  7.razred
11. Dorijan Bikić  8.razred